BFM VASTGOED en de AVG

05/08

BFM Vastgoed en de AVG (Algemene Verordering Gegevens Bescherming)

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom het is toegestaan voor BFM VASTGOED om bepaalde gegevens te verwerken. En hoe we hier mee om gaan.

BFM VASTGOED is beheerder van vastgoed. In die hoedanigheid dient BFM VASTGOED gegevens van eigenaren en/ of gebruikers van vastgoed te administreren. BFM VASTGOED is samen met de VvE of de eigenaar van het vastgoed verwerkingsverantwoordelijk.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, woonplaats gegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
  • Rekeningnummers

Deze gegevens zijn allen niet te classificeren als bijzondere persoonsgegevens.

Wij hebben voor onszelf, maar ook voor de eigenaren/ gebruikers concreet omschreven wat wij doen met deze gegevens (Verwerkingsregister BFM VASTGOED)

De gegevens zijn, zodra ze door eigenaren of gebruikers zelf aan ons zijn afgegeven, rechtsgeldig in ons bezit.

Wat wij er mee doen is te verenigen met de oorspronkelijke doeleinden zoals genoemd in het verwerkingsregister. Verwerking is gewoonweg noodzakelijk om de werkzaamheden zoals omschreven in de beheerovereenkomst tussen de eigenaar van het vastgoed en BFM VASTGOED uit te kunnen voeren.

Uiteraard beperken wij ons tot het verwerken van alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wij hebben passende maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de verwerkingsdoelen.

Hiermee conformeren wij ons aan de AVG en de Uitvoeringswet AVG en is verwerking van gegevens toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!