Bouwmanagement en advies

Voor het succesvol bouwkundig begeleiden van een onderhoudsproject zijn aandacht en deskundigheid noodzakelijk. BFM VASTGOED neemt verantwoordelijkheid en biedt de expertise die essentieel is voor een succesvol onderhoudstraject.

Bouwbegeleiding bij BFM VASTGOED kent drie fases:
Het voortraject – Het begeleiden van een onderhoudstraject begint uiteraard bij inventariseren en beschrijven wat er aan onderhoud gepland staat. Hierbij worden door BFM VASTGOED een bestek en een programma van eisen opgesteld. In het geval van schilderwerk wordt als toevoeging hierop een cyclus gemaakt, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de benaderingskosten (hoogwerker /steiger), omdat deze kosten in verhouding tot het schilderwerk hoog zullen zijn. BFM VASTGOED draagt ook de verantwoordelijkheid in het offertetraject. Naast het selecteren van aannemers en het opvragen van de offertes zal BFM VASTGOED deze offertes spiegelen, beoordelen en een advies uitbrengen.

Bouwtraject – Nadat er opdracht gegeven is aan de gekozen aannemer, wordt er gezorgd voor de benodigde communicatie tussen aannemer en BFM VASTGOED enerzijds en anderzijds tussen bewoners en BFM VASTGOED. Tussentijds worden de uit te voeren werkzaamheden door BFM VASTGOED gecontroleerd, bewaakt en gerapporteerd.

Nazorg – BFM VASTGOED verzorgt de (eind)oplevering met de aannemer in samenspraak met het bestuur/eigenaar van het complex. Uiteraard wordt de productgarantie bewaakt en vindt controle op een juiste facturering plaats.

BFM VASTGOED neemt verantwoordelijkheid en brengt de expertise die nodig is voor een succesvol onderhoudstraject.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!