VvE Beheer

Als eigenaar van een appartement bent u met alle andere eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt voor alle gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, zoals installaties, de gevel en het dak. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken, zowel met elkaar als eigenaren onderling als met externe bedrijven zoals een schilder of installateur. Niet alleen over wat er gedaan moet worden, maar ook wanneer, op welke termijn en tegen welke kosten. Om deze afspraken te coördineren is een goed beheer van de Vereniging van Eigenaars (VvE) noodzakelijk. Naast het onderhoud van het gebouw is de VvE tevens verantwoordelijk voor onder andere:
• financiën / administratie;
• communicatie met de leden;
• incasseren verenigingsbijdragen;
• opstellen begroting / jaarrekening / meerjaren onderhoudsplan;
• verzekeringen;
• bouwkundige aspecten.

Naast de bovengenoemde dagelijkse werkzaamheden dient de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars voorbereid te worden. Tijdens dit vergadermoment worden alle belangrijke besluiten genomen die gelden voor het komende jaar. Professioneel en onafhankelijk advies is gewenst om complexe zaken aangaande uw VvE op te kunnen lossen.

Met onze jarenlange ervaring in het professioneel beheren van inmiddels ruim 400 Verenigingen van Eigenaars, zorgen wij er van BFM VASTGOED vooral voor dat u prettig kunt wonen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!