Financieel Beheer

Onze financiële afdeling houdt zich uitsluitend bezig met de financiële zaken van uw VvE. Dankzij onze ervaringen met het beheren van VvE’s zijn wij in staat om u professionele ondersteuning te bieden op financieel gebied. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de belangen van de eigenaren; alle deskundigheid is erop gericht deze optimaal te behartigen.

Ons financiële takenpakket bestaat onder andere uit:
• berekenen en incasseren van de verenigingsbijdragen;
• controleren en betalen van facturen;
• overleg met bestuur en kascommissie;
• opstellen financiële jaarstukken (exploitatierekening, begroting en balans);
• debiteurenbewaking;
• stookkosten- en waterafrekening.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!